ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

To VALITSA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες έτσι ώστε να αποφεύγονται τα παράπονα από Πελάτες. Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν παράπονα από Πελάτες.
Για αυτόν τον λόγο, το VALITSA έχει διαμορφώσει μια διαδικασία διαχείρισης παραπόνων έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα παράπονα εξετάζονται όπως αρμόζει και επιλύονται γρήγορα, πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα των Πελατών.
Έτσι, η Εταιρεία θα διερευνά κάθε παράπονο αμέσως μόλις ενημερώνεται από τον Πελάτη της.

Ορισμός Παραπόνου Πελάτη
Ως παράπονο ορίζεται οποιαδήποτε έκφραση δυσαρέσκειας σχετικά με κάποιο προϊόν ή μια υπηρεσία η οποία παρέχεται ή προσφέρεται από το VALITSA. Στην κοινοποίηση πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ότι πρόκειται για εκδήλωση παραπόνου. Το παράπονο πρέπει να υποβάλλεται από τον Πελάτη μέσω τηλεφώνου, να κοινοποιείται από τον Πελάτη αυτοπροσώπως ή γραπτώς (μέσω ταχυδρομείου ή μέσω email).

Η Διαδικασία Επίλυσης παραπόνων της εταιρείας
Tο VALITSA δεσμεύεται να διαχειρίζεται τυχόν παράπονα από πελάτες σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

  • Διαφάνεια προς τον Πελάτη,
  • Κανένα πρόσθετο τέλος για τον Πελάτη,
  • Αντικειμενικότητα,
  • Έγκαιρη απάντηση ανάλογα με την πολυπλοκότητα του παραπόνου.

Το Τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση παραπόνων ενημερώνει τον Πελάτη και τον κρατά ενήμερο για οποιαδήποτε εξέλιξη κατά τη διαδικασία που ακολουθείται. Η αποζημίωση μπορεί να μην έχει πάντα οικονομικό περιεχόμενο.

Product added to compare.